Đăng ký

Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5

avatar
Tham gia : 2012-10-24
Bài gửi : 25
Point : 55
Nhận thích : 0
Biệt Danh : DiemTaz
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Guide] Buzz Lightyear - Tia chớp

Theo em tăng max kill 2 tr.Nó ts 500 damge lun.
Lvl 7 max kill 2.đứng trong rừng đặt kill 2 sau đợi hết 6s kéo lại tun kái đặt thêm kái nữa là die.

View user profile
Tầng 81 on 14/3/2013, 12:13
avatar
Tham gia : 2012-09-28
Bài gửi : 5
Point : 25
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Guide] Buzz Lightyear - Tia chớp

danh team fam cham uu tien tang skill 2 trc

View user profile
Tầng 82 on 31/7/2013, 18:42
avatar
Tham gia : 2012-08-08
Bài gửi : 282
Point : 1686
Nhận thích : 19
Biệt Danh : zerØ
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Guide] Buzz Lightyear - Tia chớp

guide này lỗi thời rồi   thay bằng guide khác đi

View user profile
Tầng 83 on 28/10/2013, 21:51
avatar
Tham gia : 2012-08-08
Bài gửi : 282
Point : 1686
Nhận thích : 19
Biệt Danh : zerØ
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Guide] Buzz Lightyear - Tia chớp

View user profile
Tầng 84 on 3/3/2014, 22:21

Re: [Guide] Buzz Lightyear - Tia chớp

Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5Tên truy cập