Đăng ký

avatar
Tham gia : 2013-06-18
Bài gửi : 2
Point : 10
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Hướng dẫn cách ép đồ X hero N 10.4

Item có thể mua lúc đầu game:

Item đi giết boss ép lên:

Link cho các bạn tìm đồ boss: http://www.phutu.vn/t66087-huong-dan-ep-o-va-cach-choi-map-xhero-n-10-0

Ep hero ẩn:
Ai thích ngôi báu làm boss trùm cuối của game, thì thu thập 8 cái khiêng trên tổng số 12 cái khiêng và phá ngai vàng, bạn sẽ hóa thành con boss ẩn(không phải con hero cưỡi sói ép ra từ 3 viên ngọc đâu nha) và trở thành kẻ địch của cả team ở vòng con boss cuối, đây là cách thu thập khiêng Link: http://www.x-hero-n.ru/node/262 các ban sài google chrom dich sang tiếng việt mà đọc, mấy dòng đầu tưởng ép con hero cưởi sói nhưng không phải đâu nha
Linkdown: http://www.x-hero-n.ru/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8

View user profile
Tầng 1 on 3/4/2017, 18:18


Tên truy cập