Đăng ký

avatar
Tham gia : 2014-04-04
Bài gửi : 1
Point : 3
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

[Cabal Online] Northern Light Cabal - EP 8 Mix Ep 16

Cabal Northern Light

Website / Register
: http://cabal.nlc-network.com/
Download : http://www.mediafire.com/file/1lda54a66uif3w8/Cabal+Northern+Light+V1+%2822.2.2017%29.exe


 • Host located in Malaysia No delay for South east Asia Players
 • Ep 8 system + content ep 16
 • Server Already online more than 2 years
 • New skill ep 10 + skill ep 16 update
 • New Buff/debuff
 • No gladiator
 • No reborn
 • ALL costume + Latest costume only 1 alz
 • New SET palladium
 • New Dungeon
 • Easy Farming with Super Mercenary
 • No item more than 14% amp
 • New map Senillinea
 • Free BM 3
 • Skill only 1 alz
 • Nation War lvl 109/190
 • Free + 15 item when create character
 • No instant die
 • Intant lvl 109 + free grade lvl 11
 • Balance server
 • T-point system in game + shop
 • Easy grade quest
 • Long term server almost 3 years online
 • No pay to win

---oOo---
- Lưu ý AE đăng ký mail thật để nhận key kích hoạt account nhé
- Sever high rate giải trí, tập trung vào săn đồ là chính, ít cày cuốc.
- Hổ trợ newbie exp up lvl 190 giá 1alz, set SIG +15, merc 10k att, ect...
- Tỉ lệ donate rất thấp, ngoại trừ pet VIP mua bằng cash còn lại mua được bằng t-point và wexp
- List drop đầy đủ, cày alz dễ dàng, item giá trị cao.
- Chịu khó cày là có tất cả.
- Đặc biệt sv đặt ở Malay nên rất ít delay.
- AE cần hổ trợ gì cứ PM FB mình giúp : https://www.facebook.com/thanhhao.le.73

View user profile
Tầng 1 on 28/3/2017, 08:39


Tên truy cập