Đăng ký

Tường thuật trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Xem full lễ diễu binh tại: http://youtu.be/LhUAxK9KSf4
PHUTU Bình luận
Facebook Bình luận ()