Đăng ký

avatar
Tham gia : 2015-07-23
Bài gửi : 3
Point : 1
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Hướng dẫn tạo Unit di chuyển(move region).(VIDEO)

chỉnh 480P + để xem rõ hơn nhé big grin ....

Video hướng dẫn tạo trigger để unit (di chuyển) tới (region) khác ...
]***Lưu Ý :
Video chỉ hướng dẫn tạo 1 trigger để hành động *( di chuyển tới) thôi  .

Phần Region ( nơi tạo unit ) thì tạo cho lớn tí nhỏ quá tụi nó đứng im ráng chịu =.=

bạn phải tạo 1 trigger (  nơi tạo unit) nửa nhé ...

1 trigger move dùng cho  1 region thôi  ... ví dụ

bạn mún tạo 2 hay 3 region ( 3 nơi đều ra quân ) thì cho 3 trigger ( như trong video) chỉ thay đổi  lính ra quân  ( nơi region đó ) như region 1 ra unit thì bạn tạo ra 1 trigger cho region 1 đó ,...

mình tạo 2 region 1 xanh 1 đỏ

bạn mún ra quân cả 2 nó thì bạn làm 2 trigger ( 1 trigger dành cho xanh region  và 1 trigger dành cho đỏ region ) hình minh họa ...
----------------------------------------------------
-Mẫu như trong hình :


Region red-

Trigger : Region Red move

( 1 trigger tao quan linh di)

Events
 
Unit - A unit enters Red region <gen>

Conditions :
 
(Owner of (Entering unit)) Equal to Player 1 (Red)
 
(Red region <gen> contains (Entering unit)) Equal to True


Actions:
   
Unit - Order (Entering unit) to Attack-Move To (Center of Noi den <gen>)
--------------------------------------------------

Trigger : Red Region unit
 
 Events
       Time - Every 15.00 seconds of game time
 
 Conditions
 
 Actions
       Unit - Create 2 Knight for Player 1 (Red) at (Center of Red region <gen>) facing Default building facing degrees


-------------------------------------------xong tao cho blue  1 trigger nhe


Trigger :Blue Region Move
 
Events
       Unit - A unit enters Blue Region <gen>

 Conditions:
     
(Owner of (Entering unit)) Equal to Player 1 (Red)
       
(Blue Region <gen> contains (Entering unit)) Equal to True
 
 Actions
       Unit - Order (Entering unit) to Move To (Center of Noi den <gen>)


-----------------------------------
Triger BLue region

Blue Region unit
   Events
     
 Time - Every 15.00 seconds of game time
 
Conditions
 
Actions
     
 Unit - Create 1 Footman for Player 1 (Red) at (Center of Blue Region <gen>) facing Default building facing degrees


( 2 trigger khác nhau bạn xem kỹ nhé) thay hay thi thank
Xinh  mau

View user profile
Tầng 1 on 23/7/2015, 11:05


Tên truy cập