Đăng ký

avatar
Tham gia : 2015-02-20
Bài gửi : 1
Point : 2
Nhận thích : 2
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

[HD] F-Day: Hero of Heroes 9 (Thủ cửa NewGameplay)

F-Day - Hero of Heroes 9
Presented by TheManTime/KuKulKan

(Được phỏng theo MU Online của Webzen)


Link download: http://www.mediafire.com/download/tt32969nmkh6y17/F-Day_Hero_of_Heroes_9_Alpha_Test_1.w3x

***Thông tin Version Alpha Test 1:
- Giới hạn 10 phút (Sau 10 phút sẽ tự động thoát game)
- EXP : 500%
- ZEN: 200% (đơn vị tiền tệ trong game)
- Point: 50 điểm mỗi level
- Các loại Cuộn giấy 1, 2, 3, 4 có sẵn 100 cuộn trong đó:
+ Cuộn giấy 1: Rơi các loại vũ khí như trượng, đao kiếm, nhẫn, dây chuyền.
+ Cuộn giấy 2: Rơi các món Set Item Hoàn hảo.
+ Cuộn giấy 3: Rơi các món Set Socket Item.
+ Cuộn giấy 4: Rơi các món Set Thần Thánh.


Chúc các bạn Test map vui vẻ, bug + phản hồi ý kiến các bạn đóng góp tại đây.

Lệnh Cộng Điểm
Bấm vào đây xem toàn bộ nội dung:

-sm XXX: Công XXX điểm vào Sức Mạnh
-nn XXX : Cộng XXX điểm vào Nhanh Nhẹn
-sl XXX : Cộng XXX điểm vào Sinh Lực
-nl XXX : Cộng XXX điểm vào Nội Lực

Thiết Lập Auto Cộng Điểm
Bấm vào đây xem toàn bộ nội dung:

-autosm XXX: Tự động cộng XXX điểm vào Sức Mạnh khi Reset/Relife
-autonn XXX : Tự động cộng XXX điểm vào Nhanh Nhẹn khi Reset/Relife
-autosl XXX : Tự động cộng XXX điểm vào Sinh Lực khi Reset/Relife
-autonl XXX : Tự động cộng XXX điểm vào Nội Lực khi Reset/Relife

(ví dụ -autosm 300 khi reset sẽ tự cộng 300 điểm vào Sức Mạnh)


-auto%sm XXX: Tự động cộng XXX % điểm vào Sức Mạnh khi Reset/Relife
-auto%nn XXX : Tự động cộng XXX % điểm vào Nhanh Nhẹn khi Reset/Relife
-auto%sl XXX : Tự động cộng XXX % điểm vào Sinh Lực khi Reset/Relife
-auto%nl XXX : Tự động cộng XXX % điểm vào Nội Lực khi Reset/Relife

(ví dụ -auto%sm 50-auto%nn 25-auto%sl 25 khi reset sẽ tự cộng 50% điểm vào Sức Mạnh, 25% điểm vào Nhanh Nhẹn và 25% điểm vào Nội Lực)


-autooff : Hủy chế độ tự động cộng điểm.


Yahoo: kan.kukul@rocketmail.com
Gmail: tung.coder1992@gmail.comLink download: http://www.mediafire.com/download/tt32969nmkh6y17/F-Day_Hero_of_Heroes_9_Alpha_Test_1.w3x
.................................................. ....

View user profile
Tầng 1 on 20/2/2015, 21:09
avatar
Tham gia : 2009-08-28
Bài gửi : 1786
Point : 9801
Nhận thích : 1225
Biệt Danh : P|c00ff0000|Nhu
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [HD] F-Day: Hero of Heroes 9 (Thủ cửa NewGameplay)

Map này biết từng lúc tham gia gamevn , lối chơi khá hay dancing

View user profile phutu01@yahoo.com
Tầng 2 on 22/2/2015, 22:01
avatar
Tham gia : 2012-12-28
Bài gửi : 11
Point : 78
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [HD] F-Day: Hero of Heroes 9 (Thủ cửa NewGameplay)

chơi được 10p úp lên làm cc gì cho đau đầu laughing

View user profile
Tầng 3 on 17/3/2015, 15:46

Re: [HD] F-Day: Hero of Heroes 9 (Thủ cửa NewGameplay)Tên truy cập