Đăng ký

avatar
Tham gia : 2011-09-16
Bài gửi : 8
Point : 23
Nhận thích : 1
Biệt Danh : Nh Blade Master
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Map Huyền Thoại Võ Lâm Defense 2.9

Upload map Huyền Thoại Võ Lâm Defense 2.9

link: http://www.mediafire.com/download/tpp16m2u40l11qv/HuyenThoaiVoLam%28defense%29v2.9.w3x

View user profile
Tầng 1 on 28/12/2014, 07:14
avatar
Tham gia : 2014-03-16
Bài gửi : 625
Point : 1949
Nhận thích : 78
Biệt Danh : Louis Nguyen
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Map Huyền Thoại Võ Lâm Defense 2.9

có gì hot?

View user profile
Tầng 2 on 28/12/2014, 12:29
avatar
Tham gia : 2011-09-16
Bài gửi : 8
Point : 23
Nhận thích : 1
Biệt Danh : Nh Blade Master
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Map Huyền Thoại Võ Lâm Defense 2.9

Upload lên epicwar bị report mất map nên Up lên đây cho ai muốn chơi thì download happy

View user profile
Tầng 3 on 29/12/2014, 18:24
avatar
Tham gia : 2011-09-16
Bài gửi : 8
Point : 23
Nhận thích : 1
Biệt Danh : Nh Blade Master
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Map Huyền Thoại Võ Lâm Defense 2.9

http://www.mediafire.com/download/jao44er7bdutrbq/HuyenThoaiVoLam%28defense%29v3.0.w3x
Update ver 3.0

View user profile
Tầng 4 on 31/12/2014, 21:28
Tham gia : 2012-03-29
Bài gửi : 9
Point : 11
Nhận thích : 1
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Map Huyền Thoại Võ Lâm Defense 2.9

yêu cầu chủ map sửa ngay bản 3.0 ...  đồng ý là cho ti đất đai tường gạch cho nó màu mè đẹp hơn , mà cái tường đất của cái event Tống Liêu là để làm gì vậy , để cản crep hay để cản người lên giết tướng , hẹp đến mức không đi được , thật là hết ý , lại còn cho quái đứng trên tường bắn xuống , chơi nữa hay nghỉ đây

View user profile
Tầng 5 on 3/1/2015, 09:33
avatar
Tham gia : 2014-03-16
Bài gửi : 625
Point : 1949
Nhận thích : 78
Biệt Danh : Louis Nguyen
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Map Huyền Thoại Võ Lâm Defense 2.9

thằng này đâu có phải chủ map

View user profile
Tầng 6 on 3/1/2015, 15:45

Re: Map Huyền Thoại Võ Lâm Defense 2.9Tên truy cập