Đăng ký

avatar
Tham gia : 2012-09-10
Bài gửi : 6
Point : 36
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Bug skill giống nhau

Có ai bít cách bug skill giống nhau trong cùg 1 trận ko. nerd

View user profile
Tầng 1 on 13/9/2014, 11:44

Re: Bug skill giống nhau

uk ko bi sao tui no lam hay thiet

Tầng 2 on 13/9/2014, 12:52
avatar
Tham gia : 2012-06-13
Bài gửi : 12
Point : 32
Nhận thích : 0
Biệt Danh : Myth.KenShin
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Bug skill giống nhau

chỉ copy dk skill của host thôi nhé.đợi host fam lv3 rồi pick tuong chon skin la no doi thanh skill host

View user profile
Tầng 3 on 16/1/2015, 10:21
avatar
Tham gia : 2012-05-27
Bài gửi : 464
Point : 1798
Nhận thích : 115
Biệt Danh : AntiCheats
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Bug skill giống nhau

cái này làm suốt chỉ đc với host thôi trc 2 ulti pttg

View user profile
Tầng 4 on 16/1/2015, 22:59
avatar
Tham gia : 2013-02-19
Bài gửi : 454
Point : 3453
Nhận thích : 101
Biệt Danh : Fide
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Bug skill giống nhau

Cái này 1 là skill copy . 2 là Hack Map

View user profile
Tầng 5 on 17/1/2015, 01:01

Re: Bug skill giống nhauTên truy cập