Đăng ký

avatar
Tham gia : 2009-08-16
Bài gửi : 6110
Point : 17532
Nhận thích : 2768
Biệt Danh : 风是最
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Mortal Kombat 4 - Game Rồng Đen huyền thoại[Full]

Lướt qua vài bài thấy nhiều người kêu die nên mình up lên cho những ai đang cần.

Đây là thể loại Game đối kháng & bạo lực khá hay. Mặc dù đã cũ nhưng nhiều phòng máy bây giờ vẫn còn trò này bởi nó vẫn nhận được sự mến mộ của tầng lớp Game thủ.

Bản thân phòng máy ở trường mình, không máy nào là không được có Game, đặc biệt ko thể thiếu đó là MK4.

Link tải : mediafire.com ?j7c6y6p21a14ekz


Một vài hình ảnh trong Game:

Hướng dẫn Skill các nhân vật :
Key
---
LP - Low Punch
HP - High Punch
LK - Low Kick
HK - High Kick
BL - Block
F - Forward
D - Crouch
B - Back


Huong dan skill

Kai
---
Move Action
----------------------------
Weapon D - B (LP)
Hand Stand (BL + LK)
Fireball (up) F - F (HP)
Fireball (down) B - B (LP)

Fatality
--------
Fan Fatality F - F - D (HK)


Scorpion
--------
Move Action
----------------------------
Weapon F - F (HK)
Spear B - B (LP)
Breath Fire D - F (LP)
Teleport D - B (HP)
Air Throw (BL) in the air

Fatality
--------
Fan Fatality F - F - D - D (LK)


Tanya
-----
Move Action
----------------------------
Weapon F - F (HK)
Nitro Ball D - F (HP)
Air Nitro Ball D - B (LP) while airborn
Splits Kick D - B (LK)
Kork Skrew F - F (LK)

Fatality
--------
Fan Fatality ??


Raiden
------
Move Action
----------------------------
Weapon F - B (HP)
Lightning Throw D - B (LP)
Teleport D - U
Torpedo Dive F - F (LK)

Fatality
--------
Fan Fatality D - F - B (BL)


Jax
---
Move Action
----------------------------
Weapon D - F (HP)
Missle D - F (LP)
Dash Punch D - B (LP)
Ground Pound F - F - D (LK)
Air Backbreaker (BL) in the air

Fatality
--------
Fan Fatality F - F - B (LK)


Fujin
-----
Move Action
----------------------------
Weapon D - B (HP)
Tornado Spin F - D (LP) hold (LP)
Wind Lift F - D - F (HP)
Wind Lift Slam B - F - D (LK)
Angle Kick U - D (LK) while airborn
Super Knee D - F (HK)

Fatality
--------
Fan Fatality D - D - D (HK)


Shinnok
-------
Move Action
----------------------------
Weapon B - F (LP)


Impersonations
--------------
Name Action
----------------------------
Kai F - F - F (LK)
Sonya F - D - F (HP)
Quan Chi F - B - F (LK)
Fujin F - F - B (HK)
Scorpion F - B (LP)
Jarek B - B - B (LK)
Tanya B - F - B (BL)
Jax F - D - F (HK)
Liu Kang B - B - F (HK)
Sub-Zero D - B (LP)
Reptile B - B - F (BL)
Reiko B - B - B (BL)
Raiden D - F - F (HP)
Cage D - D (HP)

Fatality
--------
Fan Fatality D - D - F (HK)


Reiko
-----
Move Action
----------------------------
Weapon D - B (HP)
Throw Stars D - F (LP)
Circle Spin B - F (LK)
Klock Kick D - F (HK)
Teleport D - U

Fatality
--------
?


Sub Zero
--------
Move Action
----------------------------
Weapon D - F (HK)
Ice Blast D - F (LP)
Ice Klone D - B (LP)
Slide (LP) + (BL) + (LK)

Fatality
--------
?


Liu Kang
--------
Move Action
----------------------------
Weapon B - F (LK)
High Fireball F - F (HP)
Low Fireball F - F (LP)
Air Fireball F - F (HP) while airborn
Flying Kick F - F (HK)
Bicycle Kick hold (LK) for 3 sec.

Fatality
--------
?


Johnny Cage
-----------
Move Action
----------------------------
Weapon F - D - F (LK)
High Fireball D - F (HP)
Low Fireball D - B (LP)
Shadow Kick B - F (LK)
Shadow UpperKut B - D - B (HP)

Fatality
--------
Fan Fatality D - D - F - F (HK)Quan Chi
--------
Move Action
----------------------------
Weapon D - B (HK)
Throw Skull F - F (LP)
Weapon Steal F - B (HP)
Kick Slide F - F (HK)
Teleport Stomp F - D (LK)
Air Throw (BL) in the air

Fatality
--------
Fan Fatality F - F - D (HP)


Reptile
--------
Move Action
----------------------------
Weapon B - B (HK)
Acid Spit D - F (HP)
Invisibility (BL) + (HK)
Palm Punch B - F (LP)
Super Krawl B - F (LK)

Fatality
--------
Fan Fatality D - F - F (LP)


Jarek
-----
Move Action
----------------------------
Weapon F - F (HP)
Blade Throw D - B (LP)
Roll (forward) B - F (LK)
Roll (upward) F - D - F (HP)
Back Slam B - D - B (HK)

Fatality
--------
Fan Fatality F - D - F (HK)


Sonya
-----
Move Action
----------------------------
Weapon F - F (LK)
Fireball D - F (LP)
Leg Grab D + (LP + BL)
Square Wave F - B (HP)
Kartwheel D - F (HK)
Air Throw (BL) in the air

Fatality
--------
Fan Fatality D - D - B - B (HK)

View user profile foreverlove_nodie@yahoo.com
Tầng 1 on 1/5/2014, 14:57


Tên truy cập