Đăng ký

avatar
Tham gia : 2013-02-19
Bài gửi : 454
Point : 3453
Nhận thích : 101
Biệt Danh : Fide
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Vampire Reborn (Vampire Ressurection)

Link down : http://www.epicwar.com/maps/236011/

- tm: Mặc định, sau 60 phút nếu Vampire k giết dc hết Human thì Vampire sẽ thua, -tm sẽ xóa giới hạn này
-g: Nếu chơi 1 vamp, nếu chơi luật k chơi đào trộm vàng, -g sẽ xóa mỏ vàng
-rs: không cho chuyển vàng/gỗ (khóa giao dịch)
-rp: Chỉ cho phép 2 Human sửa nhà cùng 1 thời điểm
-wolf: Mặc định, khi Sói chết sẽ tự động dc hồi sinh, nhưng -wolf nó sẽ chết 1 lần và tịt luôn
-clear: Xóa rác trên màn hình
-cam hoặc -zoom: tham số đằng sau là 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Thay đổi độ cao của camera), -cam <không tham số> sẽ trở về mặc định

[Last edited by longkaka on 14/11/2013, 17:01; edited 2 times in total (Reason for editing : www.phutu.vn)

View user profile
Tầng 1 on 14/11/2013, 16:59


Tên truy cập