Đăng ký

avatar
Tham gia : 2009-08-30
Bài gửi : 1289
Point : 12913
Nhận thích : 173
Biệt Danh : Vạn Cổ Thiên Thu
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Lệnh Cheats trong Map

:- Lệnh Cheats trong Map
-Gold xxx (Add Vàng - xxx là số bạn muốn thêm vào)
-Lumber xxx (Add Gỗ - xxx là số bạn muốn thêm vào)
-Food xxx (Add Đùi gà - xxx là số bạn muốn thêm vào) Dùng để Mua thêm Hero
-Str xxx (Add Streng - xxx là số bạn muốn thêm vào)
-Int xxx (Add Interger - xxx là số bạn muốn thêm vào)
-Agi xxx (Add Agity - xxx là số bạn muốn thêm vào)
-Lvl xxx (Add Lever - xxx là số bạn muốn thêm vào)
-Xp xxx (Add Exp - xxx là số bạn muốn thêm vào)
-Hp xxx (Add Máu - xxx là số bạn muốn thêm vào)
-heal xxx (bơm máu - xxx là số bạn muốn thêm vào)
-Mana xxx (Add Mana - xxx là số bạn muốn thêm vào)
-Mp (bơm mana - xxx là số bạn muốn thêm vào)
-Additem (Item - xxx là số bạn muốn thêm vào)
-Invul (bất tử)
-Vul (hết bất tử)
-Kill (Phá hủy)
-Invis (Tàng hình)
-Vis (Hết tàng hình)
-Mh (mở bản đồ)
-Setname xxx (đổi tên - xxx là tên bạn muốn thay đổi)
-Size xxx (chọn kích cỡ - xxx là số bạn muốn thêm vào)
-Copy xxx (copy nhân vật - xxx là số bạn muốn thêm vào)
-Nocd (Không relay skill chơi skill liên tục)
-Cdon (Relay skill trở lại)
-Revive (hồi sinh)
-Tele (bay đến điểm bạn chọn)
-Note (trở lại chỗ khỏi điểm)
-Fast (mã làm nhanh nhân vật)
-Pathoff (đi mọi địa hình)
-Pathon (đi bình thường)
-Dead (Chết thử)
-Bfast (xây nhanh)
-Ufast (mã làm tất cả đều nhanh)
-Birth (hoàn tất xây nhà)
-Attack (làm cho nhân vật tấn công theo lệnh cái này chơi ở map vamper để nó khỏi chạy)
-Stand (làm nhân vật đứng yên theo lệnh)
-Stop (ra lệnh làm nhân vật ngừng làm 1 việc nào đó)
-Resume (làm cho nhân vật điều khiển trở lại)
| -Setcolor (red/blue/teal/purple/yellow/orange/green/pink/gray/lb/dg/brown)
| -Owner (red/blue/teal/purple/yellow/orange/green/pink/gray/lb/dg/brown)
| -Bindup/down/left/right (IE: -bindup -kill would make it so that when you hit up it kills whatever is selected)

View user profile
Tầng 1 on 16/10/2013, 16:58
avatar
Tham gia : 2012-05-27
Bài gửi : 464
Point : 1798
Nhận thích : 115
Biệt Danh : AntiCheats
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Lệnh Cheats trong Map

haiz laughing 
h tớ cheats hok chơi kiểu gõ lệnh kiểu này nữa rồi

View user profile
Tầng 2 on 17/10/2013, 16:02


Tên truy cập