Đăng ký

avatar
Tham gia : 2012-11-13
Bài gửi : 1984
Point : 22960
Nhận thích : 6495
Biệt Danh : Người Mua Vui
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Cười Cùng Phutu.Vn ( Có 1 Sự Rung Động :)) )

Giờ văn, thầy giáo :
- Theo các em, thế nào là sự rung
động trước cái đẹp?
1 bé trai:
- Thưa thầy, ví dụ như khi ta đứng
trước hoa hậu hoàn vũ khỏa thân
100% ạ!
Thầy:
- Em ra ngay khỏi lớp, ngày mai mời
phụ huynh đến gặp tôi!
Ngày hôm sau, thầy vào lớp, thấy bé
trai nọ lầm lỳ trốn xuống ngối tít tận
cuối lớp, dãy bàn cuối cùng.
Thầy:
-Ai cho phép em tự tiện đổi chỗ? Phụ
huynh đâu, sao không thấy đến?
Trò:
-Thưa thầy, bố em bảo là, nếu thầy
không thấy rung động khi đứng trước
hoa hậu khỏa thân, thì thầy là người
bệnh hoạn, pê-đê, bố em kinh tởm
không muốn gặp, còn em phải ngồi
tránh thầy ra.
- Thầy ...!!???

View user profile
Tầng 1 on 26/9/2013, 21:43


Tên truy cập