Đăng ký

avatar
Tham gia : 2009-08-30
Bài gửi : 1289
Point : 12913
Nhận thích : 173
Biệt Danh : Vạn Cổ Thiên Thu
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Characters vs Characters v8

Map Characters vs Characters v8 by Benzkung (Update May/14/2013)

Tải map : http://www.mediafire.com/download/ccig1iy48c1viuu/Characters_vs_Characters_v8.w3x

Mode : -hs, -ds, ne, -nd, n2, n3, n4, n5, n6, -nf, -nw, -sc, fh, sh.

Category: Hero Arena
Recommended Players: 6 vs 6
Size: 3450.8 KB

View user profile
Tầng 1 on 13/9/2013, 16:23


Tên truy cập