Đăng ký

avatar
Tham gia : 2012-07-24
Bài gửi : 5
Point : 34
Nhận thích : 1
Biệt Danh : HuuDuc
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

[HELP] Xin hướng dẫn map Hero def v2.4a by RatLaNgangBuong

Ai chơi rồi chỉ em bik làm sao có mấy món đồ thần thánh với worried
Hỏi thì tụi nó k chỉ ai bik chỉ giùm em nha
Em cảm ơn not worthy

Link map: http://www.epicwar.com/maps/228758/

@quangninhvn wrote:
cac' do` ma` mua = go~ thi` chi? can` ep' cac' dieu` kien. do` no' can` vd : ep' cai' kim an' thi` can` kiem'+riu`nho?
map hero def v2.6c http://www.epicwar.com/maps/232663/

View user profile
Tầng 1 on 8/6/2013, 17:50
avatar
Tham gia : 2013-02-23
Bài gửi : 2
Point : 10
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [HELP] Xin hướng dẫn map Hero def v2.4a by RatLaNgangBuong

dễ mà trời @0

View user profile
Tầng 2 on 9/6/2013, 16:44
avatar
Tham gia : 2012-07-24
Bài gửi : 5
Point : 34
Nhận thích : 1
Biệt Danh : HuuDuc
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [HELP] Xin hướng dẫn map Hero def v2.4a by RatLaNgangBuong

De thì làm thế nào vậy ??

View user profile
Tầng 3 on 9/6/2013, 17:29
avatar
Tham gia : 2013-05-14
Bài gửi : 5
Point : 30
Nhận thích : 0
Biệt Danh : nhoktimga
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [HELP] Xin hướng dẫn map Hero def v2.4a by RatLaNgangBuong

-vpcc . co het ma .
thien chau bao ngoc = daminh chau3 +bv toan nang chau +chaos
vkcc thi do long dao3 + y thien kien3
phan quyet thi = vpcca + tcbn + dmc3+dmc2
the end

View user profile
Tầng 4 on 9/6/2013, 17:48
avatar
Tham gia : 2012-10-08
Bài gửi : 2
Point : 7
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [HELP] Xin hướng dẫn map Hero def v2.4a by RatLaNgangBuong

map này ep full all danh cung chẳn thấm bao nhiu boss

View user profile
Tầng 5 on 9/2/2014, 09:20
avatar
Tham gia : 2013-12-23
Bài gửi : 45
Point : 176
Nhận thích : 4
Biệt Danh : Dragon Black
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [HELP] Xin hướng dẫn map Hero def v2.4a by RatLaNgangBuong

haizz cái này tới thằng buongbadao(hay ratlangangbuong) nó đánh còn không win duok mà      

View user profile
Tầng 6 on 9/2/2014, 11:10
avatar
Tham gia : 2013-02-24
Bài gửi : 1
Point : 6
Nhận thích : 1
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [HELP] Xin hướng dẫn map Hero def v2.4a by RatLaNgangBuong


cac' do` ma` mua = go~ thi` chi? can` ep' cac' dieu` kien. do` no' can`  vd : ep' cai' kim an' thi` can` kiem'+riu`nho?
map hero def v2.6c http://www.epicwar.com/maps/232663/Last edited by quangninhvn on 15/2/2014, 12:19; edited 1 time in total (Reason for editing : www.phutu.vn)

View user profile
Tầng 7 on 15/2/2014, 06:14
avatar
Tham gia : 2013-04-04
Bài gửi : 10
Point : 48
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [HELP] Xin hướng dẫn map Hero def v2.4a by RatLaNgangBuong

@lengocthach12 wrote:haizz cái này tới thằng buongbadao(hay ratlangangbuong) nó đánh còn không win duok mà      
:3 Ta đánh cùn Win nhá, nhưng lâu lâu ms win 1 lần :3 vì bọn nó không biết chơi

View user profile
Tầng 8 on 22/2/2014, 08:44
avatar
Tham gia : 2013-12-23
Bài gửi : 45
Point : 176
Nhận thích : 4
Biệt Danh : Dragon Black
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [HELP] Xin hướng dẫn map Hero def v2.4a by RatLaNgangBuong

nếu pro vậy thỳ công nhận pro thật; ta + ratlangangbuong uynh map này ỡ mức độ khó cã chục lần chưa win ( ko - test)

View user profile
Tầng 9 on 22/2/2014, 09:41
avatar
Tham gia : 2012-10-09
Bài gửi : 35
Point : 190
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [HELP] Xin hướng dẫn map Hero def v2.4a by RatLaNgangBuong

thớt chỉ dum cai + 1k2 voi cai Bắn lan ở đâu ra ghép thế nào ?

View user profile
Tầng 10 on 2/3/2014, 18:24
avatar
Tham gia : 2012-11-04
Bài gửi : 9
Point : 48
Nhận thích : 11
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [HELP] Xin hướng dẫn map Hero def v2.4a by RatLaNgangBuong

tui vừa ghép dc mấy món mới, -vpcc ko hướng dãn
vật phẩm của chúa tối thượng A, B...
vpccB + vpccA
nhánh cây + vpccA
hết rồi, mn kiễm tra xem thế nào

View user profile
Tầng 11 on 5/3/2014, 17:54

Re: [HELP] Xin hướng dẫn map Hero def v2.4a by RatLaNgangBuong

vãi lẵm các bạn ơi
tao chơi với nó cả
chục lần thì win
chơi voi tụi bay thì
thua rồi đổ thừa cho

Tầng 12 on 19/5/2014, 10:46

Re: [HELP] Xin hướng dẫn map Hero def v2.4a by RatLaNgangBuong

tui bay sua? clgt

Tầng 13 on 27/6/2014, 03:35
avatar
Tham gia : 2016-08-03
Bài gửi : 7
Point : 7
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [HELP] Xin hướng dẫn map Hero def v2.4a by RatLaNgangBuong

View user profile
Tầng 14 on 3/8/2016, 02:08
avatar
Tham gia : 2016-08-03
Bài gửi : 7
Point : 7
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [HELP] Xin hướng dẫn map Hero def v2.4a by RatLaNgangBuong

View user profile
Tầng 15 on 4/8/2016, 20:33
avatar
Tham gia : 2016-08-03
Bài gửi : 7
Point : 7
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [HELP] Xin hướng dẫn map Hero def v2.4a by RatLaNgangBuong

View user profile
Tầng 16 on 4/8/2016, 21:04
avatar
Tham gia : 2016-08-03
Bài gửi : 7
Point : 7
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [HELP] Xin hướng dẫn map Hero def v2.4a by RatLaNgangBuong

View user profile
Tầng 17 on 4/8/2016, 21:30
avatar
Tham gia : 2016-08-03
Bài gửi : 7
Point : 7
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [HELP] Xin hướng dẫn map Hero def v2.4a by RatLaNgangBuong

View user profile
Tầng 18 on 4/8/2016, 21:37
avatar
Tham gia : 2016-08-03
Bài gửi : 7
Point : 7
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [HELP] Xin hướng dẫn map Hero def v2.4a by RatLaNgangBuong

View user profile
Tầng 19 on 4/8/2016, 21:48
avatar
Tham gia : 2016-08-03
Bài gửi : 7
Point : 7
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [HELP] Xin hướng dẫn map Hero def v2.4a by RatLaNgangBuong

View user profile
Tầng 20 on 4/8/2016, 21:58

Re: [HELP] Xin hướng dẫn map Hero def v2.4a by RatLaNgangBuongTên truy cập