Đăng ký

Go to page : 1, 2  Next

avatar
Tham gia : 2012-01-26
Bài gửi : 1209
Point : 4102
Nhận thích : 762
Biệt Danh : K3_Posh
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Trả lời 1 số câu hỏi thường gặp

Đây là một số câu hỏi thường gặp mà các newbie hay hỏi đi hỏi lại trong box, tiện thể mình trả lời luôn. Bài dài, nhấn Ctrl + F để tìm nhé happy>-Ghép item theo charge:
Làm sao để có ghép item có charge thành 1, vd: item máu khi có 1 bình trên người nhặt thêm 1 bình máu nữa sẽ gộp lại thành 2

Code:
StackChargedItem
    Events
        Unit - A unit Acquires an item
    Conditions
        (Charges remaining in (Item being manipulated)) Greater than 0
    Actions
        Set TempUnit = (Hero manipulating item)
        Set TempItem = (Item being manipulated)
        For each (Integer A) from 1 to 6, do (Actions)
            Loop - Actions
                Set TempItem2 = (Item carried by TempUnit in slot (Integer A))
                If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
                    If - Conditions
                        (Item-type of TempItem2) Equal to (Item-type of TempItem)
                        TempItem2 Not equal to TempItem
                    Then - Actions
                        Item - Set charges remaining in TempItem2 to ((Charges remaining in TempItem2) + (Charges remaining in TempItem))
                        Hero - Drop TempItem from TempUnit
                        Item - Remove TempItem
                        Skip remaining actions
                    Else - Actions

--------------------------------------------------------------------------


Tạo 1 leaderboard đơn giản:
Làm thể nào để tạo 1 leaderboard đơn giản

Tạo leaderboard thì khá đơn giản, cần 1 biến (variable) name: K3Leaderboard, type là leaderboard. 1 biến mảng (variable array) name: PlayerValue, type: Integer để lưu giá trị cho mỗi player

Code:
CreateBoard
    Events
        Time - Elapsed game time is 0.00 seconds
    Conditions
    Actions
        Leaderboard - Create a leaderboard for (All players) titled Score Board //tạo 1 board với tiêu đề (ở đây là "Score Board"
        Set K3Leaderboard = (Last created leaderboard)      //lưu board mới tạo vào biến
        Leaderboard - Add Player 1 (Red) to K3Leaderboard with label K3 Posh and value 0 //thêm player 1 vào board với tiêu đề (có thể là tên player hoặc gì cũng đc ) là K3 Posh
        Leaderboard - Add Player 2 (Blue) to K4Leaderboard with label Leo and value 0 //thêm player 2 vào board
        Leaderboard - Add Player 3 (Teal) to K5Leaderboard with label Lowji and value 0 //thêm player 3 vào board
        For each (Integer A) from 1 to 12, do (Actions) //loop này để đặt giá trị là 0 cho mọi player (3 player chắc chỉ cần from 1 to 3 là đủ)
            Loop - Actions
                Set PlayerValue[(Integer A)] = 0


Create xong thì cần update board đó, ví dụ update khi kill

Code:
BoarUpdate
    Events
        Unit - A unit Dies
    Conditions  // tất nhiên cần thêm điều kiện
    Actions
        Set i = (Player number of (Owner of (Killing unit))) //i là 1 biến integer, biến này tạo ra để dùng tạm
        Set PlayerValue[i] = (PlayerValue[i] + 1)  // thêm giá trị vào biến giá trị của player
        Leaderboard - Change the value for (Player(i)) in K3Leaderboard to PlayerValue[i] // bây giờ thay đổi giá trị của board cho player killer


Từ I là index của player killer ( tựa như Player 1 -> index là 1)
Player(I) là Conversion - Convert Player Index To Player <- Player(1) = player 1

------------------------------------------------------------------------

Đặt và pick hero trong tavern:
Làm thế nào để đặt và pick hero trong tavern

Cái này thì dài dòng lắm, vào đây tham khảo nha. big grin

----------------------------------------------------------------------

Tạo trigger khi cây đổ sẽ mọc lại:
mình muốn tạo mấy cái cây mà sau khi bị chặt có thể tự mọc lại ai biết chỉ mình nhá

cái này thì...

Cần 2 trigger:
Code:

RegrowthTreesInit
    Events
        Time - Elapsed game time is 0.00 seconds
    Conditions
    Actions
        Destructible - Pick every destructible in (Playable map area) and do (Actions)
            Loop - Actions
                Trigger - Add to RegrowthTrees <gen> the event (Destructible - (Picked destructible) dies)
Code:

RegrowthTrees
    Events
    Conditions
    Actions
        Wait 60.00 seconds
        Destructible - Resurrect (Dying destructible) with (Max life of (Dying destructible)) life and Show birth animation


Thời gian 60.00 giây kia có thể đổi thành bao nhiêu thì tùy

-----------------------------------------------------------------------------
Max lever hero:

Max lever hero ( không biết ai đã hỏi nhỉ )

Chọn Advance/Gameplay Constants/ Hero Maximum lever rồi chỉnh lại số( nhớ tích vào ô use custom Gameplay Constants nha )

Như trong hình, cứ làm theo


-----------------------------------------------------------------------

Custom commandbutton:
Chỉ mình làm custom command button đi
Câu hỏi của mình hồi còn noob ( hình như giờ vẫn vậy)

Command button thì lên hiveworkshop.com , vào phần icon tìm hình thích hợp, down về, import vào map. Xong vào advanced => game interface tìm mấy dòng có chữ attack, stop,... R thay bằng icon import vào là xong :d
---------------------------------------------------------------------
Lệnh -lvl:
Code:
Max Level
    Events
        Player - Player 1 (Red) types a chat message containing -lvl as An exact match  // Player - Chat Message
    Conditions
    Actions
        Set TempGroup = (Units owned by (Triggering player) matching (((Matching unit) is A Hero) Equal to True))  // Set Variable
        Unit Group - Pick every unit in TempGroup and do (Actions)  // Unit Group - Pick Every Unit In Unit Group And Do Multiple Actions
            Loop - Actions
                Hero - Set (Picked unit) Hero-level to 25, Show level-up graphics  // Hero - Set Level
        Custom script:  call DestroyGroup( udg_TempGroup )  // Custom Script, còn lại là tự gõ. (copy and paste cũng đc)

sau dấu // là giải thích để bạn biết lệnh đó ở đâu.

biến TempGroup là biến kiểu Unit Group
bao nhiêu player cần thì bạn thêm vào bấy nhiêu event, nhớ chỉnh lại player tương ứng

-----------------------------------------------------------

Sắp xếp vị trí item trong shop sao cho hiện đúng chỗ trong game?:

item hiển thị trong shop được hiển thị lần lượt theo độ ưu tiên:
- từ trái qua phải
- từ trên xuống dưới
Ví dụ trong item sold thứ tự item của bạn lần lượt là: A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2
thì hiển thị theo ô sẽ là:
[ A1 ][ A2 ][ A3 ][ A4 ]
[ A5 ][ B1 ][ B2 ][ __ ]
[ __ ][ __ ][ __ ][ __ ]

-----------------------------------------------------------

Sửa lỗi icon bị màu xanh lá (thường gặp):
Icon bị xanh lá khi pause game/hết mana/bị silent ?
- Do bạn chưa import icon Disable của nó... Nhớ rằng, 1 icon luôn có 2 file. Command và Command Disabled
- Import xong phải chỉnh đường dẫn của icon disable = ReplaceableTextures\CommandButtonsDisabled\
Ví dụ về 1 icon import đúng:
ReplaceableTextures\CommandButtons\BTNtenIcon.blp
ReplaceableTextures\CommandButtonsDisabled\DISBTNtenIcon.blp

-----------------------------------------------------

Chọn tướng như d-day:
Chọn tướng như D-day
-Cách chọn tướng:
cách này bất lợi ở chỗ mỗi tướng phải có 1 region, 1 trigger riêng..Bạn tạo 1 khu vực đủ rộng cho số Hero mình có, nên đặt cách biệt vùng chơi (đặt doodad cản lại, xây trên tường hay đặt boundary), sao đó, xếp hero lên, chuyển owner cho tất cả về neutral passive, đặt trước mặt mỗi hero 1 cái circle of power (unit ở phần neutral passive, campaign)..vẽ 1 region ngay trên đó rồi làm trigger sau (chẳng hạn chọn tướng blood mage):

-event: unit - a unit enters <Blood Mage region>
-condition: triggering unit equal to <Cừu>
-Action: unit - kill triggering unit
unit - create 1 Blood Mage for owner of triggering unit at owner of triggering unit start location
camera - pan camera for owner of triggering unit to owner of triggering unit start location


Cách trên tạo hero và chuyển camera về vị trí start location của player, do đó bạn nên đặt start location(unit) ở vị trí mình muốn..hoặc cũng có thể tạo và xoay camera về 1 region nào đó tùy bạn..

----------------------------------------------------------------

Coppy spell (By game_war48:
HƯỚNG DẪN COPY SPELL
By game_war48 (gamevn)

Bước đầu tiên của tất cả các bước (cho cả GUI và JASS) : Mở World Editor, trên thanh công cụ chọn File > Preferences... > tích vào ô "Automatically create unknow variables while pasting trigger data" (nếu đã có dấu tích ở ô này thì kô cần thực hiện bước này nữa).

COPY SPELL GUI
Bước 1 : Copy tất cả các "custom object data" trong Object Editor (F6) của map có spell cần copy đó sang map của bạn (gồm Abilities, Dummys, Buffs,... nếu spell cần những thứ đó mà map của bạn kô có).
Bước 2 : Copy (các) trigger(s) trong phần Trigger Editor (F4) của map đó sang map của bạn (thường thì nó nằm trong folder Spell, nói chung là cần kiểm tra kỹ trong
phần Trigger Editor (F4) để tránh copy phải những trigger kô cần đến).
Bước 3 : Sau khi copy tất cả xong, bạn sẽ phải sửa một số dòng trong đó (thường thì khi copy spell GUI thì một số dữ liệu sẽ bị thay đổi, để HẠN CHẾ lỗi này thì bạn nên copy tất cả các "custom object data" trước rồi mới copy trigger).
Bước 4 : Sau khi sửa tất cả các lỗi, bạn nên DisableEnable Trigger bị lỗi.
Bước 5 : Test Spell...
Chú ý : Nếu bạn vẫn gặp lỗi sau khi thực hiện các bước trên thì tốt nhất là nên liên hệ với "tác giả" của spell đó.

Tôi sẽ lấy một ví dụ để "dễ hiểu" hơn (như kiểu đọc lý thuyết xong rồi thực hành ấy mà).
Bước đầu tiên, download map ở link trên kia, sau đó mở nó ra.
(Cái bước check vào ô "Automatically create unknow variables while pasting trigger data" tôi kô phải hướng dẫn nữa nhé).
Tiếp theo, mở Object Editor (F6) > Units. Trong đó ta thấy có 2 Custom Units, unit(hero) "FoK" chỉ là dùng để test spell, kô cần copy, còn unit Dummy thì bắt buộc phải copy vì nó cần dùng cho spell (cách copy cơ bản là bấm chuột phải vào Unit rồi chọn Copy Unit, khi nào cần "paste" thì bấm chuột phải và chọn Paste Unit).
Xong xuôi phần Units rồi thì vào Abilties, copy "custom ability" Fan of Knives vào map của bạn. Spell này chỉ có thế thôi, tới phần tiếp theo.
Mở Trigger Editor (F4) (tất nhiên là ở trong map có spell cần copy rồi), copy "category/folder" Spell vào map của bạn (cách copy khỏi cần hướng dẫn nữa, nhỉ ?).

Về cái add spell vào map thì đã có video của gavin rồi, các bạn vào http://www.phutu.org/t22244-topic để xem nhen (vote cho nó luôn)

-----------------------------------------------------------------------------

Được tiền khi kill unit của phlayer khác (đơn giản nhưng với newbie thì ...):
Làm sao kill unit của player khác thì được tiền
Player - Turn Gives bounty On for <Player>
Trong đó player = player mà khi unit bị kill sẽ thưởng tiền cho player kill unit đó

-----------------------------------------------------------------------------------

Chỉnh hướng của mấy cái nhà trong map:
Chỉnh hướng của mấy cái nhà trong map như thế nào
- vào Object Editor \ Units, chỉnh Stats - Is a Building là False rồi ra ngoài chỉnh hướng của cái nhà, xong thì vào chỉnh lại True

--------------------------------------------------------------------------

Rớt đồ khi die:
Rớt đồ khi die

Code:
Events
    Unit - A unit Dies
Conditions
Actions
    Set Point = (Position of (Triggering unit))
    If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
        If - Conditions
            (Unit-type of (Triggering unit)) Equal to Paladin
        Then - Actions
            If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
                If - Conditions
                    (Random integer number between 1 and 100) Less than or equal to 50
                Then - Actions
                    Item - Create Tome of Experience at Point
                Else - Actions
        Else - Actions
    If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
        If - Conditions
            (Unit-type of (Triggering unit)) Equal to Mountain King
        Then - Actions
            If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
                If - Conditions
                    (Random integer number between 1 and 100) Less than or equal to 40
                Then - Actions
                    Item - Create Mask of Death at Point
                Else - Actions
        Else - Actions
    If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
        If - Conditions
            (Unit-type of (Triggering unit)) Equal to Footman
        Then - Actions
            If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
                If - Conditions
                    (Random integer number between 1 and 100) Less than or equal to 50
                Then - Actions
                    Item - Create Skull of Gul'dan at Point
                Else - Actions
        Else - Actions
    If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
        If - Conditions
            (Unit-type of (Triggering unit)) Equal to Knight
        Then - Actions
            If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
                If - Conditions
                    (Random integer number between 1 and 100) Less than or equal to 50
                Then - Actions
                    Item - Create Partial Key of the Three Moons at Point
                Else - Actions
        Else - Actions

-----------------------------------------------------------------------

Đồng minh không đánh được (câu hỏi của gavin):
Code:
Untitled Trigger 001
    Events
        Unit - A unit Is attacked
    Conditions
        ((Triggering unit) belongs to an ally of (Owner of (Attacking unit))) Equal to True
    Actions
        Unit - Order (Attacking unit) to Stop


Sẽ tiếp tục cập nhật những câu hỏi từ xưa mà chưa có tút
yawn yawnLast edited by K3_Posh on 4/9/2012, 18:37; edited 8 times in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile doilaket_chetlahet@yahoo.com
Tầng 1 on 7/7/2012, 07:21
avatar
Tham gia : 2010-12-06
Bài gửi : 638
Point : 2037
Nhận thích : 180
Biệt Danh : Pikáchu !!!
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Trả lời 1 số câu hỏi thường gặp

Luật : Vote - Spam nhãm vớ vẫn band 3 days
Câu hỏi ko thường gặp thì sao nhĩ

View user profile
Tầng 2 on 25/7/2012, 20:04
avatar
Tham gia : 2011-12-06
Bài gửi : 4961
Point : 4909
Nhận thích : 5243
Biệt Danh : lForeverlAlonel
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Trả lời 1 số câu hỏi thường gặp

King War wrote:Luật : Vote - Spam nhãm vớ vẫn band 3 days
Câu hỏi ko thường gặp thì sao nhĩ

Câu hỏi ko thường gặp thì ko có trong topic này confused
Spam confused
3 ngày nhé smug

View user profile evil_hunter_never_die@yahoo.com
Tầng 3 on 25/7/2012, 20:48
avatar
Tham gia : 2012-05-19
Bài gửi : 1959
Point : 4820
Nhận thích : 216
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Trả lời 1 số câu hỏi thường gặp

Cho tui hỏi cái skill sử dụng qua item ấy. Item thuộc dạng nào, Skill thuộc item hay unit of hero. big grin

View user profile
Tầng 4 on 4/9/2012, 17:52
avatar
Tham gia : 2012-08-16
Bài gửi : 1360
Point : 2
Nhận thích : 71
Biệt Danh : Tao Là Razer
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Trả lời 1 số câu hỏi thường gặp

skill thuộc dạng item

View user profile
Tầng 5 on 4/9/2012, 18:00
avatar
Tham gia : 2012-05-19
Bài gửi : 1959
Point : 4820
Nhận thích : 216
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Trả lời 1 số câu hỏi thường gặp

Suny.0blivion wrote:skill thuộc dạng item

Còn item thuộc dang nào thinking

View user profile
Tầng 6 on 4/9/2012, 18:13
avatar
Tham gia : 2012-01-26
Bài gửi : 1209
Point : 4102
Nhận thích : 762
Biệt Danh : K3_Posh
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Trả lời 1 số câu hỏi thường gặp

Mở khóa rồi à, update thêm cái đồng minh không tấn công lẫn nhau

View user profile doilaket_chetlahet@yahoo.com
Tầng 7 on 4/9/2012, 18:38
avatar
Tham gia : 2012-05-26
Bài gửi : 41
Point : 97
Nhận thích : 13
Biệt Danh : Ninja[IIJEMEA]
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Trả lời 1 số câu hỏi thường gặp

@K3_Posh wrote:Mở khóa rồi à, update thêm cái đồng minh không tấn công lẫn nhau

ee cái hình màu đen để chuột vào roi cháy kiếm ở đâu thế chỉ e với

View user profile
Tầng 8 on 4/9/2012, 19:55
avatar
Tham gia : 2012-05-16
Bài gửi : 1732
Point : 6339
Nhận thích : 405
Biệt Danh : Lucjfer 666
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Trả lời 1 số câu hỏi thường gặp

vote bạn rất bổ ích

View user profile
Tầng 9 on 4/9/2012, 20:12
avatar
Tham gia : 2012-05-19
Bài gửi : 1959
Point : 4820
Nhận thích : 216
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Trả lời 1 số câu hỏi thường gặp

zxcsozxcxu wrote:
Suny.0blivion wrote:skill thuộc dạng item

Còn item thuộc dang nào thinking


Ai giúp tui đi màààààà

View user profile
Tầng 10 on 6/9/2012, 14:12
avatar
Tham gia : 2012-05-20
Bài gửi : 415
Point : 942
Nhận thích : 72
Biệt Danh : 19101994
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Trả lời 1 số câu hỏi thường gặp

item dạng nào chả dc... hài ***

View user profile
Tầng 11 on 6/9/2012, 15:31
avatar
Tham gia : 2012-08-23
Bài gửi : 46
Point : 100
Nhận thích : 15
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Trả lời 1 số câu hỏi thường gặp

đây mà thường gặp :003
vote r` vote lại đi K3
PS: àk mà con virut đó ngon lành nghen ~~Last edited by Blood...Royal on 6/9/2012, 15:37; edited 1 time in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile
Tầng 12 on 6/9/2012, 15:37
avatar
Tham gia : 2012-08-26
Bài gửi : 58
Point : 126
Nhận thích : 6
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Trả lời 1 số câu hỏi thường gặp

giúp em tạo 1 building có chức năng như 1 nhà chính của map này với.(world editor)
http://www.mediafire.com/?aaxh7mdo8ea9744 .Hướng dẫn em cách phóng to nhà lên nha.

View user profile
Tầng 13 on 16/9/2012, 08:15
avatar
Tham gia : 2012-01-26
Bài gửi : 1209
Point : 4102
Nhận thích : 762
Biệt Danh : K3_Posh
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Trả lời 1 số câu hỏi thường gặp

@NguyễnVănTài wrote:giúp em tạo 1 building có chức năng như 1 nhà chính của map này với.(world editor)
http://www.mediafire.com/?aaxh7mdo8ea9744 .Hướng dẫn em cách phóng to nhà lên nha.
Vô topic hỏi đáp mà hỏi nhá

View user profile doilaket_chetlahet@yahoo.com
Tầng 14 on 16/9/2012, 08:29
avatar
Tham gia : 2012-05-26
Bài gửi : 153
Point : 935
Nhận thích : 586
Biệt Danh : NamCoi1999
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Trả lời 1 số câu hỏi thường gặp

ai biết cài lại font chử k
em bị font biến thành chử trung quốc...
bây h sao....
ví dụ : SIGNT PLAYER
Thì thành : SẺng sung cu lung tung xẻng

View user profile
Tầng 15 on 13/2/2013, 16:28
avatar
Tham gia : 2010-12-06
Bài gửi : 638
Point : 2037
Nhận thích : 180
Biệt Danh : Pikáchu !!!
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Trả lời 1 số câu hỏi thường gặp

vào thư mục war,xóa cái thư mục fonts waiting

View user profile
Tầng 16 on 22/2/2013, 16:03
Tham gia : 2012-01-13
Bài gửi : 35
Point : 56
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Trả lời 1 số câu hỏi thường gặp

làm sao thay đổi những đồ bán có sẵn thành những đồ mới, làm sao định cho iteam đó tăng chỉ số nào và những thứ mình muốn, làm sao chỉnh tên việt và các dòng trong món đồ tiếng việt như map DVF ?? giúp với ới ới pro ới......

View user profile
Tầng 17 on 21/4/2013, 14:47
avatar
Tham gia : 2013-04-19
Bài gửi : 16
Point : 52
Nhận thích : 2
Biệt Danh : ComGaNo1
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Trả lời 1 số câu hỏi thường gặp

Ai cho e 1 số thông tin về thông số kill + Hero với happy
Ví dụ : skill đứng chờ bao nhiêu giây mới ra được ( không phải cool down nhé happy ) chỉnh thông số damge của kill nữa nói chung là ...bla bla...

View user profile
Tầng 18 on 22/4/2013, 16:57
avatar
Tham gia : 2013-05-30
Bài gửi : 4
Point : 40
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Trả lời 1 số câu hỏi thường gặp

chỉ mình cách phóng to diện tích chạm vô nhà đi, mò mãi chẳng đc T.T, mình tăng scaling value nhưng lại đi xuyên qua trông xấu lắm

View user profile
Tầng 19 on 30/5/2013, 08:36
avatar
Tham gia : 2013-06-05
Bài gửi : 1
Point : 5
Nhận thích : 0
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Trả lời 1 số câu hỏi thường gặp

@amgadt7 wrote: chỉ mình cách phóng to diện tích chạm vô nhà đi, mò mãi chẳng đc T.T, mình tăng scaling value nhưng lại đi xuyên qua trông xấu lắm
Bạn thử tăng Selection Scaling lên đi, ở trên hay dưới Scaling value gì đó không nhớ nữa.Last edited by ARuceus on 5/6/2013, 17:37; edited 2 times in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile
Tầng 20 on 5/6/2013, 17:35

Re: Trả lời 1 số câu hỏi thường gặp

Go to page : 1, 2  NextTên truy cập