Đăng ký

Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

avatar
Tham gia : 2012-05-10
Bài gửi : 1673
Point : 2000
Nhận thích : 138
Biệt Danh : Fox...Snow
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Fairy Tail]Topic thăng chức cho anh em ( Online dành cho từ chức 1 đến chức 10 ).

Nick 4rum: Nobi nobita
Chức hiện tại: Hạ sĩ
Chức sẽ thăng: Hạ sĩ nhấtLast edited by Nobi Nobita on 15/5/2012, 16:16; edited 1 time in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile
Tầng 21 on 12/5/2012, 13:14
avatar
Tham gia : 2011-12-13
Bài gửi : 536
Point : 1096
Nhận thích : 36
Biệt Danh : FT.Laxus_No1
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Fairy Tail]Topic thăng chức cho anh em ( Online dành cho từ chức 1 đến chức 10 ).

Nick 4rum : nh0xk3n97
Chức hiện tại : Hạ sĩ
Chức sẽ thăg : Hạ sĩ nhất

View user profile
Tầng 22 on 12/5/2012, 13:17
avatar
Tham gia : 2012-04-21
Bài gửi : 1316
Point : 99
Nhận thích : 217
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Fairy Tail]Topic thăng chức cho anh em ( Online dành cho từ chức 1 đến chức 10 ).

Nick 4rum : Giả Tạo
Chức hiện tại : Hạ sĩ nhất
Chức sẽ thăng : Trung sĩ

View user profile
Tầng 23 on 12/5/2012, 16:58
avatar
Tham gia : 2012-05-10
Bài gửi : 3604
Point : 779
Nhận thích : 195
Biệt Danh : Bizz
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Fairy Tail]Topic thăng chức cho anh em ( Online dành cho từ chức 1 đến chức 10 ).

nick 4rum: orimura Ichika
chức hiện tại: hạ sĩ
chức sẽ thăng: hạ sĩ nhất

View user profile
Tầng 24 on 12/5/2012, 21:24
avatar
Tham gia : 2012-05-11
Bài gửi : 44
Point : 89
Nhận thích : 1
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Fairy Tail]Topic thăng chức cho anh em ( Online dành cho từ chức 1 đến chức 10 ).

Nick 4rum:ny.smile
Chức hiện tại:Hạ sĩ
Chức sẽ thăng:Hạ sĩ nhất

View user profile
Tầng 25 on 13/5/2012, 11:52
avatar
Tham gia : 2012-03-26
Bài gửi : 1575
Point : 107
Nhận thích : 459
Biệt Danh : .|cffffff00Ani1
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Fairy Tail]Topic thăng chức cho anh em ( Online dành cho từ chức 1 đến chức 10 ).

Nick 4rum: AnyOneGoD
Chức hiện tại: Đại Úy
Chức sẽ thăng: Thiếu Tá ( HÔm nay là ngày thứ 4 winking)

View user profile tantanholo@yahoo.com
Tầng 26 on 13/5/2012, 12:49
avatar
Tham gia : 2011-12-13
Bài gửi : 536
Point : 1096
Nhận thích : 36
Biệt Danh : FT.Laxus_No1
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Fairy Tail]Topic thăng chức cho anh em ( Online dành cho từ chức 1 đến chức 10 ).

Nick 4rum : nh0xk3n97
Chức hiện tại : Hạ sĩ
Chức sẽ thăng : Hạ sĩ nhất

View user profile
Tầng 27 on 13/5/2012, 22:25
avatar
Tham gia : 2011-09-22
Bài gửi : 1931
Point : 9724
Nhận thích : 254
Biệt Danh : Hoành Hành Bá Đ
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Fairy Tail]Topic thăng chức cho anh em ( Online dành cho từ chức 1 đến chức 10 ).

Nick 4rum:Kit.SH
Chức hiện tại:Trung úy
Chức sẽ thăng:Thượng úyLast edited by Kit.SH on 14/5/2012, 07:18; edited 1 time in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile
Tầng 28 on 14/5/2012, 07:17
avatar
Tham gia : 2012-05-10
Bài gửi : 1673
Point : 2000
Nhận thích : 138
Biệt Danh : Fox...Snow
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Fairy Tail]Topic thăng chức cho anh em ( Online dành cho từ chức 1 đến chức 10 ).

Nick 4rum: Nobi nobita
Chức hiện tại: Hạ Sĩ Nhất ( lên lúc 12/5/2012 )
Chức sẽ thăng: Trung Sĩ ( bây giờ 14/5/2012 )Last edited by Nobi Nobita on 15/5/2012, 16:16; edited 2 times in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile
Tầng 29 on 14/5/2012, 11:39
avatar
Tham gia : 2011-10-13
Bài gửi : 4777
Point : 23030
Nhận thích : 281
Biệt Danh : :T
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Fairy Tail]Topic thăng chức cho anh em ( Online dành cho từ chức 1 đến chức 10 ).

Nick 4rum:Akatsuki.Gaara
Chức hiện tại:Thượng sĩ
Chức sẽ thăng:Thiếu úy

View user profile
Tầng 30 on 14/5/2012, 12:19
avatar
Tham gia : 2012-05-03
Bài gửi : 690
Point : 94
Nhận thích : 75
Biệt Danh : Zac¶«a
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Fairy Tail]Topic thăng chức cho anh em ( Online dành cho từ chức 1 đến chức 10 ).

Nick 4rum: Hoa Xương Rồng
Chức hiện tại: Thượng sĩ
Chức sẽ thăng: Chuẩn úy bậc 1

View user profile
Tầng 31 on 14/5/2012, 14:12
avatar
Tham gia : 2012-05-10
Bài gửi : 3604
Point : 779
Nhận thích : 195
Biệt Danh : Bizz
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Fairy Tail]Topic thăng chức cho anh em ( Online dành cho từ chức 1 đến chức 10 ).

nick 4rum: orimura Ichika
chức hiện tại: hạ sĩ nhất
chức sẽ thăng: trung sĩ

View user profile
Tầng 32 on 14/5/2012, 19:41
avatar
Tham gia : 2012-03-31
Bài gửi : 1045
Point : 186
Nhận thích : 28
Biệt Danh : L.O.D.LamVuong
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Fairy Tail]Topic thăng chức cho anh em ( Online dành cho từ chức 1 đến chức 10 ).

Nick 4rum:DF_BAZZ
Chức hiện tại:Trinh sát cấp 1
Chức sẽ thăng:Trinh sát cấp 2

View user profile
Tầng 33 on 14/5/2012, 19:46
avatar
Tham gia : 2012-05-12
Bài gửi : 48
Point : 97
Nhận thích : 6
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Fairy Tail]Topic thăng chức cho anh em ( Online dành cho từ chức 1 đến chức 10 ).

Nick : ayesir
Chức hiện tại: Hạ sĩ
Chức sẽ thăng: Hạ sĩ nhất

View user profile j3oykut3_y3u3m@yahoo.com
Tầng 34 on 15/5/2012, 09:49
avatar
Tham gia : 2012-01-24
Bài gửi : 8617
Point : 124594
Nhận thích : 1080
Biệt Danh : Pinz ` Eternal Huyề
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Fairy Tail]Topic thăng chức cho anh em ( Online dành cho từ chức 1 đến chức 10 ).

Nick 4rum: Pin.Sokul
chức hiện tại: trung úy
chức sẽ thăng :thuong úy

View user profile
Tầng 35 on 15/5/2012, 14:12
avatar
Tham gia : 2012-05-08
Bài gửi : 22
Point : 48
Nhận thích : 7
Biệt Danh : Ray.Beaz
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Fairy Tail]Topic thăng chức cho anh em ( Online dành cho từ chức 1 đến chức 10 ).

nick 4rum: Ray.Beaz
Chức hiện tại : hạ sĩ
Chức sẽ thăg: hạ sĩ nhất

View user profile
Tầng 36 on 15/5/2012, 19:06
avatar
Tham gia : 2012-04-20
Bài gửi : 1844
Point : 1796
Nhận thích : 151
Biệt Danh : God.Cosmos
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Fairy Tail]Topic thăng chức cho anh em ( Online dành cho từ chức 1 đến chức 10 ).

nick 4rum: oMrSayLak
Chức hiện tại : Chicken
Chức sẽ thăg: Duck

View user profile
Tầng 37 on 15/5/2012, 21:32
avatar
Tham gia : 2011-12-13
Bài gửi : 536
Point : 1096
Nhận thích : 36
Biệt Danh : FT.Laxus_No1
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Fairy Tail]Topic thăng chức cho anh em ( Online dành cho từ chức 1 đến chức 10 ).

Nick 4rum : nh0xk3n97
Chức hiện tại : Hạ sĩ nhất
Chức sẽ thăg : Trung sĩ

View user profile
Tầng 38 on 15/5/2012, 21:52
avatar
Tham gia : 2012-03-24
Bài gửi : 260
Point : 34
Nhận thích : 72
Biệt Danh : Cựu TV Mars
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Fairy Tail]Topic thăng chức cho anh em ( Online dành cho từ chức 1 đến chức 10 ).

Nick 4rum: Mars.Ghost
chức hiện tại: Hạ Sĩ
chức sẽ thăng: Hạ Sĩ NhấtLast edited by Mars.Ghost on 15/5/2012, 22:40; edited 1 time in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile
Tầng 39 on 15/5/2012, 22:39
avatar
Tham gia : 2012-03-25
Bài gửi : 244
Point : -685
Nhận thích : 24
Biệt Danh : Nhiều trung cư
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [Fairy Tail]Topic thăng chức cho anh em ( Online dành cho từ chức 1 đến chức 10 ).


Nick 4rum: hotandat2391996
Chức Hiện Tại: Hạ Sĩ
Chức Sẽ Thăng:Hạ sĩ nhất

View user profile
Tầng 40 on 16/5/2012, 08:38

Re: [Fairy Tail]Topic thăng chức cho anh em ( Online dành cho từ chức 1 đến chức 10 ).

Go to page : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  NextTên truy cập